tel. 29383961 | info@celogudri.lv
 
www.CeļoGudri.lv
Objekta pamatinformācija
Objekta karte
Objekta komentāri

Daugavpils (Dinaburgas) cietoksnis

Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv
Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv
Iepriekšējā bilde
Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv Daugavpils cietoksnis. Foto: I. Eiduka, www.celogudri.lv
Nākošā bilde
Daugavas iela, Daugavpils, Latgales reģ., LV-5400
tel.:
+371 65422818
Patīk/nepatīk attiecība
8 - patīk, 1 - nepatīk
Cietoksnis, forts

Apraksts

Daugavpils ievērojamākais kultūrvēsturiskais piemineklis ir Dinaburgas cietoksnis. Cietokšņa dibināšanā bija iesaistīti arī daži vācu tautības pārstāvji. Piemēram, cietokšņa nocietinājumu sistēmas inženieris bija Georgs Heinrihs Hekels (1764—1832), un par savu ieguldījumu cietokšņa izbūvē 1811.g. tika paaugstināts par ģenerālmajoru. Arī cietokšņa sienu izturības pārbaudes uzraudzība tika uzticēta Hekelim. Bet iekšējo ēku (dzīvojamo un saimniecības) celtniecības plānošanā, kura bija veidota pēc krievu ampīra stila, tika piesaistīts Krievijas impērijā pazīstamais arhitekts Aleksandrs Štauberts (1781—1843), kurš uzcēla arī ievērojamu skaitu ēku Daugavpils (Dinaburgas) vēsturiskajā centrā (tālaika jaunā priekšpilsēta), kuru veido 1928. — 1930. gadā celto administratīvo ēku ansamblis. Zīmīgi, ka arhitekts A. Štauberts, projektējot šīs ēkas, izmantoja Krievijas impērijas pilsētu apbūvei īpaši sagatavotus paraugfasāžu zīmējumus. Dinaburgas cietoksnis tika uzcelts laika posmā no 1810.- 1833. gadam, un tika uzskatīts par 1. klases cietoksni, kuram bija liela nozīme 1812. gada karā. Cietokšņa būvdarbos tika izmantotas karaspēka vienības. Uz Dinaburgu nosūtīja karavīru bataljonus no Volīnijas, Toboļskas, Kremenčugas, Viļņas, Minskas. Mītavas (Jelgavas) bataljonam tika pavēlēts: „Steidzami doties uz Dinaburgu, lai piedalītos cietokšņa izbūves darbos... Šis bataljons ar laiku tiks pārdēvēts par Dinaburgas bataljonu, kur tam uz visiem laikiem būs palikt.” Bez karavīriem būvdarbos iesaistīja arī Dinaburgas apkārtnes iedzīvotājus un 2000 strādniekus no Vitebskas guberņas. Tādējādi kopējais nodarbināto skaits bija apmēram 10000 cilvēku, kā arī tika izmantoti 300 artilērijas zirgi un 150 — 200 pajūgi. Tam laikam celtniecības darbi bija iespaidīgi. 10 000 vīru nepārtraukti strādāja divās maiņās. Šobrīd tas ir Austrumeiropā vienīgais bez pārmaiņām saglabājies 19. gs. pirmās puses cietokšņa paraugs. Dinaburgas cietoksnī kopš tā uzcelšanas 19. gs. bija dislocēts armijas garnizons, kur ievērojama daļa virsnieku bija vācu tautības. Starp tiem minami: Dinaburgas pilsētas galva un pilsētas teātra dibinātājs Nikolajs Hagelstroms (1812 - 1884), Dinaburgas cietokšņa komandants Gustavs Gelvigs (1776—1855), Vasilijs (Vilhelms) fon Rotkirhs (1818- 1891) - cietokšņa virsnieks un Dinaburgas pilsētas teātra dramaturgs. (Avots:wikipedia)
2192 skatījumi
© 2017 Ceļo Gudri IK. Visas tiesības rezervētas
tel. 29383961, info@celogudri.lv